EDOABASI UDO

EDOABASI UDO

EdoAbasi擔任G2尼日利亞主席,並協調公司嘅各個業務領域. 佢經營商業法, 涵蓋一系列尼日利亞同國際商灋. 佢為我哋嘅客戶邊個參與跨境貿易, brand prote...

閱讀更多